top of page
EFS-KYRKAN-BYGGNAD.jpg

om oss

Om församlingen

EFS-församlingen i Alingsås grundades redan år 1894, namnet blev då Alingsås Evangelisk Lutherska Missionsförening. Den första tiden samlades man i en liten lokal i hörnet av Drottninggatan och Östra Kyrkogatan kallad Wångströmska gården. År 1904 köptes metodistförsamlingens gamla missionshus på Norra Ringgatan, som ni ser på bilen. Köpesumman var då 1 575 kr. Denna låg även på samma plats som den nuvarande kyrkan. År 1974 revs det gamla missionshuset och den nya kyrkan invigdes 1975.

År 2009 utfördes en genomgripande renovering av kyrkan.

EFS-gamla-missionshus.jpg

Församlingen bildades av människor som ville hålla kyrkans sanna budskap levande och det är fortfarande vår drivkraft; att visa människor vem Jesus Kristus är. Vår församling har medlemmar i olika åldrar som vill leva ett liv i gemenskap med Gud och varandra och bära ut budskapet om Jesus i ord och handling.

Mer om EFS i Alingsås historia kan du läsa här:

våra grundstenar

Hörnstenen är Jesus Kristus

Jesus är centrum i vår tro och gemenskap. Han är den enda vägen till Gud och det är Han som genom oss bygger sin församling. Han är huvudet och vi är lemmar i Hans kropp. Jesus är Herre, Frälsare, Herde och mycket mer än så!

Bibeln är Guds ord

Vi tror att Bibeln med Gamla och Nya Testamentet är Guds ord som ger en sann bild av Gud och Hans vilja. Vi vill att Bibeln ska vara vägledande i kyrklig praxis, lära och etik. Ordet är mat för vår inre människa och ger näring till vår tro.

Bönen

Vi vill vara en bedjande församling då vi är övertygade om att bönen är absolut nödvändig för att församlingen ska kunna bli det Gud har avsett och för att vi ska kunna uppfatta och få kraft att utföra Hans vilja med oss.

anden

Vi vill vara en sund karismatisk församling där Anden får frihet att verka och där Andens gåvor kommer till uttryck på ett tryggt sätt som bygger upp och utrustar församlingen och den enskilda människan.

kristi kropp

Vi vill vara en församling för alla folk och alla åldrar där varje enskild medlem är engagerad, får blomma ut och komma i funktion i sin kallelse och i sina gåvor.

diakoni

Vi vill vara en diakonal församling som betjänar varandra och samhället omkring oss.

evangelisation

Vi vill vara en församling som går ut och delar evangeliet med värme och tydlighet.

Mission

Vi vill vara en församling som håller EFS missions-arv levande.

lovsång

Vi vill vara en lovsjungande församling som ger utrymme för lovsång på många olika sätt, såväl modern som traditionell.

israel

Vi vill vara en församling som välsignar Israel genom bön och undervisning om Israels och det judiska folkets betydelse.

Frihet

I egenskap av fristående församling inom EFS/Svenska Kyrkan uppmuntrar vi till frihet i att uttrycka vår tro och att respektera varandras olika övertygelser. Vi kommer aldrig vara överens om allt men önskar stå enade i det mest centrala.

bottom of page